DIGITAALISIA MAHDOLLISUUKSIA

Verkossa jaettavat koulutukset mahdollistavat monimutkaistenkin viestien nopean ja kitkattoman jalkauttamisen. Niitä käytetään lähiopetuksen tukena ja itsenäisenä koulutusmenetelmänä.

TEHOKAS

Yksi verkkokoulutus leviää koko kohderyhmälle käden käänteessä.

JOUSTAVA

Itsenäisesti koettava koulutus mahdollistaa suuren osallistujamäärän ilman raskaita järjestelyjä.

VAIKUTTAVA

Kysymykset, tehtävät ja käytännön esimerkit tekevät koulutuksista vaikuttavia ja elämyksellisiä kokemuksia.

KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN

Viime vuosien teknologinen kehitys on monipuolistanut myös verkkokoulutuksia. Uuden sukupolven verkkokoulutukset sulauttavat kuvaa, videota, tekstiä ja tositilanteiden simulointia. Ne rakennetaan dialogiseksi kokonaisuudeksi siten, että koulutettava peilaa omia näkemyksiään oppisisältöön. Näin voidaan saavuttaa tilanne, jossa koulutettava ei koe oppisisältöä ulkoisesti syötettynä totuutena vaan luo siihen henkilökohtaisen suhteen. Tämä helpottaa mm. Ihmisten ymmärrysten, asenteiden ja sisäisten toimintamallien kehittämistä.

TUTKIMUKSIA

Digitaalisen oppimisen mahdollisuuksista julkaistaan jatkuvasti vaikuttavia tutkimustuloksia.

Yhdysvaltain opetusministeriön v. 2010 julkaisemassa laajassa meta-analyysissä vedettiin yhteen kymmeniä eri puolilla maailmaa 90- ja 2000-luvuilla tehtyjä oppimistutkimuksia ja analysoitiin niiden tuloksia lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja monimuoto-opetuksen näkökulmista. Meta-analyysin johtopäätöksissä todetaan, että verkko-oppimistoteutukseen osallistuneiden henkilöiden oppimistulokset ovat olleet keskimääräisesti selkeästi parempia kuin lähiopetukseen osallistuneiden.
Linkki

Blogista

Oppimisen tulevaisuus >>