Context on kehittänyt uuden kontekstuaalista oppimista tukevan oppimiskonseptin, mikä mahdollistaa tarvelähtöisen oppimisen tosielämän tilanteissa. NFC-kosketustunnistusta hyödyntävä, älypuhelimilla opiskeltava oppisisältö ja tehtävät kytketään fyysiseen  tilaan, jossa niitä on luontevinta opiskella. Näin oppisisältö on käytettävissä juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Contextin NFC-sovellus Samsung Galaxy S3 -puhelimessa.

Konsepti soveltuu loistavasti esim. erilaisten laitteiden käyttäjäperehdytykseen ja turvallisuuskoulutukseen. Konseptin kehitystyö on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston tietotekniikan yksikön kanssa (osana Tekesin rahoittamaa Aktiiviset Oppimistilat –hanketta), ja sen ensimmäiset käytännönsovellukset on toteutettu sosiaalialan koulutuksessa Skotlannissa. Tarjoamme konseptia asiakkaillemme kahtena erilaisena toiminnallisena versiona.

Context Practice

Practice-versiossa oppimishaasteista ja eri teemoista on luotu skenaariopohjainen, pelillinen etenemismalli. Oppija etenee haasteesta toiseen onnistuneiden suoritusten kautta.

 Context Explore

Explore-versiossa oppija etsii ja tunnistaa oppimishaasteet fyysisestä ympäristöstä ja oppii samalla niihin liittyviä asiakokonaisuuksia.