Laakkonen on Suomen suurin autojen vähittäismyyntiketju, joka työllistää lähes 1200 henkilöä. Laakkosen tapa toimia on talon oma toimintatapa, jonka ydin on asiakaslähtöinen, asiakasta kuunteleva palvelu. Jokainen yrityksen työntekijä saa oppinsa Laakkosen tapaan toimia lähikoulutuksessa, jota täydentämään tehtiin uusi, tiivis videopaketti.

Videokoulutus tiivistää arjen hyvät käytännöt

Laakkosella koulutuspäällikkönä toimivan Mikko Järvisen mukaan videopohjainen koulutus tuo paljon helpotusta koulutusjärjestelyihin: Koska koulutus ei ole sidottu tiettyyn paikkaan tai kellonaikaan, sillä saadaan merkittävästi ajansäästöä ja joustavuutta. Videokoulutukselle asetettiin Laakkosella selkeät tavoitteet: Koulutuksen on oltava mukaansatempaava, käytäntöön keskittyvä ja tiivis. Tärkeää oli myös valottaa perusteita Laakkosen mallin takana. Järvinen kertoo, että videokoulutuksen teko Contextin tiimin kanssa sujui hyvin: ”Contextin kanssa hommat etenivät vaivattomasti ja lopputuloksena saatiin juuri halutunlainen ja helppokäyttöinen, tiivis koulutuspaketti.”


Laakkonen seuraa koulutuksen käyntiä ja palautteita

Mikko järvisen mukaan yksi tärkeä valintaperuste yhteistyöhön Contextin kanssa oli koulutuksen helppo ja tarkka seuranta.  Tärkeää on, että jokainen työntekijä käy koulutuksen, sillä tavoitteena on, että Laakkosen toimintamalli on näkyvästi samanlainen jokaisessa toimipisteessä. Tästä syystä Laakkosella otettiin käyttöön Contextin tarjoama seurantajärjestelmä, jonka avulla yrityksen koulutusvastaavat pystyvät seuraamaan kurssinkävijöiden määrää ja saavat heiltä myös arvokasta palautetta. Palautteen pohjalta sekä henkilöstölle annettavaa koulutusta että itse Laakkosen tapaa toimia pyritään jatkuvasti kehittämään. Videokoulutuksesta saadut palautteet viittaavat siihen, että läpikäytyihin asioihin sekä koulutuksen toteutustapaan ja pituuteen ollaan oltu hyvin tyytyväisiä.

Esimerkkejä palautteista:

  • Koulutus herätti tekemään asioita paremmin.
  • Sai käytännössä nähdä miten kauppaa tehdään oikeaoppisesti. Hyvä videokooste!
  • Selkeät yhteenvedot, koulutuksen sai tehdä itselle sopivana ajankohtana.
  • Selkeä koulutuspaketti ja hyvälaatuinen toteutus.
  • Käytännönläheiset asiat ja sopivan mittainen koulutus.
  • Erittäin selkeä, simppeli ja mieleenpainuva.
  • Vanhemman ja omasta mielestä kaiken kokeneen hyötyautomyyjän näkökulmasta katsottuna tulee joskus oiottua asioita ja tehtyä päätelmiä asiakkaan tarpeista kuulematta niitä häneltä itseltään. Koulutus oli mielestäni todentuntuinen molemmissa tapauksissa – uuden auton hankinta ja huolto.