Viimeisen vuosikymmenen ajan uuden oppiminen on helpottunut valtavasti opetusteknologian kehittymisen ansiosta

Teknologia on tärkeää

Se on kuitenkin väline. Teknologiaa julistaessa saatetaan unohtaa itse päämäärä: saada koulutettava ymmärtämään jotain uutta.

Tässä 3 ilmiötä, jotka auttavat ketä tahansa synnyttämään vaikuttavaa oppimista.

Tapahtuuko tämä verkossa opiskellen vai luokassa on toissijaista.

1. Merkityksellisyys

Ihmisen motivaatio rakentuu merkityksen ymmärtämisestä. Oppimisen merkitys on tehtävä selväksi.

Merkitykseksi ei riitä hyvä arvosana tai kurssin läpipääseminen. Opiskelu pelkästä arvosanasta on sama kuin työnteko pelkästä rahasta.

Onnistunut historian tunti saa oppilaan ymmärtämään miksi käsiteltävä ilmiö on yhä tänä päivänä merkityksellinen. Tehokas turvallisuuskoulutus syntyy koulutettavan ymmärtäessä mihin turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi johtaa.

2. Vuorovaikutteisuus

Vuorovaikutus ei tarkoita, että opettajana on ihminen. Moni luentotilaisuus paisuu niin suureksi, ettei vuorovaikutukselle jää lainkaan tilaa.

Yksisuuntaisen tiedonsiirron sijaan hyvä koulutus – niin luokassa kuin verkossa – vetää koulutettavan mukaan. Se saa hänet aktivoitumaan, ajattelemaan oppisisältöä ja löytämään aukot tiedoissaan.

Esimerkiksi Contextin omissa koulutuksissa koulutettavaa vedetään erilaisilla välikysymyksillä ja interaktioilla keskeiseksi osaksi koulutuksen etenemistä. Koulutuksemme saavat tästä jatkuvasti loistavaa palautetta.

3. Elämyksellisyys

Vaikuttava koulutus lähestyy opittavia asioita käytännön kautta ja havainnollisesti. Vuosien kokemuksemme puhuu yhtä tutkimustulosten kanssa: ihminen oppii parhaiten kun hän innostuu aiheesta.

Paras tapa innostaa voi olla tarina, case tai käytännön harjoittelu. Keinot ovat toissijaisia. Pohjalla on aina tavoite linkittää oppimistilanne osaksi luokkahuoneen/verkkokurssin ulkopuolista elämää.

+ Tiiviys

”Clarity trumps persuasion”Dr Flint McGaughlin

Se on usein vaikeata. Oman sanoman tärkeys saa hyvänkin kouluttajan helposti selittämään liikaa. Kokemus kertoo, ettei tämä kannata. Paras tapa saada oppilas vaikutettua on esittää asia hänelle selvästi ja tiiviisti.

Ihmiset ymmärtävät kyllä.