Uusien strategioiden, prosessien, työvälineiden ja ohjelmistojen kitkaton jalkauttaminen on välttämätön osa organisaation ketterää kehitystä. Context tarjoaa keinot saada henkilöstö omaksumaan ja sitoutumaan uusiin toimintamalleihin.

Perehdytys

Uusien työvälineiden ja ohjelmistojen käyttöönotto työpaikoilla on usein raskas prosessi. On tavallista, että uusien välineiden käyttöönottoa lykätään tai se jää puolitiehen ja organisaation kehitys kärsii. Contextin koulutukset ovat kustannustehokas ja nopea tapa laajojen kohderyhmien perehdytykseen.

Perehdytyskoulutuksemme herättävät koulutettavassa motivaation oppimiseen ja antavat hänen tutustua uusiin välineisiin elämyksellisten simulaatioiden avulla.

Strategian jalkauttaminen

Työntekijät, jotka eivät näe itseään osana suurempaa kokonaisuutena uupuvat ja ovat harvoin täysin sitoutuneita. Contextin innovatiivisissa strategiakoulutuksissa johdon viestit ja linjaukset tulkitaan tehokkaasti työntekijän kielelle.

Vuorovaikutteiset oppisisällöt antavat työntekijän peilata omia ajatuksiaan johdon päätöksiin ja näin löytää yhteinen linja omien tavoitteiden ja johdon linjausten välillä. Henkilöstön motivaatio strategian toteutumiseen lisää tutkitusti niin iloisuutta, motivoituneisuutta kuin tuloksellisuuttakin koko työympäristössä.