Pohjimmiltaan jokaisen organisaation menestys lepää sen henkilöstön kyvyssä olla yhteydessä asiakkaisiin, kumppaneihin ja toisiin työntekijöihin. Ihmisten henkilökohtaisten toimintamallien kehittäminen on kuitenkin vaikea haaste.

Koulutuskonsepteissamme koulutettava pääsee testaamaan omia käyttäytymis- ja vuorovaikutusmallejaan virtuaalitilanteissa. Käytännön simulointi auttaa koulutettavaa näkemään hänen omien toimintatapojensa heikkoudet ja haasteet käytännössä. Näin hän motivoituu kehittämään esille nousseita heikkouksiaan. Haastavien tilanteiden harjoittelu turvallisessa ympäristössä luo lisäksi itsevarmuutta.

Esimieskoulutus

Esimiestyö on täynnä arkisia kohtaamisia alaisten kanssa. Haastavien tilanteiden käsittely on vaikeaa kenelle tahansa esimiehelle. Esimieskoulutuksemme tuovat esille tuoreita näkökulmia ja motivoivat koulutettavia tarkastelemaan kriittisesti heidän omaksumiansa toimintatapoja.

Asiakaspalvelukoulutus

Erityinen asiakaspalvelu syntyy henkilöstön omasta motivaatiosta. Context auttaa organisaatioita kouluttamaan asiakaspalvelutaitoja sitouttaen henkilöstön hyvän asiakaskohtaamisen perusperiaatteisiin elämyksellisesti. Ohjekirjalauseiden sijaan koulutettava pääsee itse harjoittelemaan asiakastilanteita kokemuksellisessa verkkoympäristössä.

Myyntikoulutus

Context auttaa yrityksiä kouluttamaan myyntiedustajistaan alan huippuja. Onnistunut myynti lähtee kyvystä etsiä asiakkaan tarve ja tarjota siihen ratkaisu. Teoriapohjaisten opintojen sijaan Contextin verkkokoulutukset saavat koulutettavan omaksumaan teorioiden takana vaikuttavat periaatteet käytännön harjoitteiden ja case-esimerkkien kautta.