Ihmistä ei ole luotu istumaan pöydän ääressä 90:tä minuuttia imemässä kuultua tai luettua tietoa. Tehokas oppiminen edellyttää vireää mieltä ja kiinnostusta.”

Kirsti Lonka Opettaja-lehdelle 27/4.

Ongelmia ja ratkaisuja

Mitä ongelmia perinteisessä luento-opetuksessa on? Voidaanko sitä pitää parhaana oppimisen muotona? Miten siitä voidaan muotoilla inspiroivampaa? Miten aktivoivat tilat ja uudet teknologiat voivat parantaa oppimista?

Näihin kysymyksiin Helsingin Yliopiston ”Oppimisen uudet tilat”-projekti projekti lähti vastaamaan.

Osana WDC 2012 –teemavuotta järjestettyyn hankkeeseen kerättiin koulutus- ja teknologia-alan huippunimiä ympäri Suomea. Myös Context kutsuttiin projektiin mukaan.

Luennoinnista keskusteluksi

Yksisuuntainen luennointi muutettiin projektissa keskusteluksi opettajan ja oppilaiden välille.

Rakennetussa luentosalissa jokainen koulutettava voi esimerkiksi reagoida luentoon kirjoittamalla omalla mobiililaitteellansa kysymyksen luennosta. Kaikki reaktiot visualisoidaan smartboardille, josta luennoija voi seurata oppilaiden ajatuksia.

Metodi on aktivoiva sekä opiskelijoille että opettajalle. Luento ei ole enää vain vankkaan muottiin valettu tietojärkäle. Opettaja luotsaa kyllä tilannetta eteenpäin, mutta dialogi opettajan ja oppilaiden välillä nousee pääosaan.

Myös oppilaat ohjaavat opettajaa. Jos luento on liian itsestään selvä, oppilaiden aktiiviset lisäkysymykset ohjaavat opettajaa paneutumaan syvemmälle. Jos luento on taas liian vaikeata, syntyy paksu ”tyhmien kysymysten” virta, joka toimii hälytysmerkkinä opettajalle.

Menestys ja tieto tulevaisuuden maailmassa

Oppilaiden aktivointi on tärkeä päämäärä. Projektilla on tosin toinenkin tärkeä merkitys: Se muuttaa tapaa, jolla tietoa rakennetaan oppimistilanteessa.

Sirpaloituneessa nykymaailmassa yksi opettaja ei voi omata täydellistä näkemystä edes omasta kapeasta alastaan. Arvokas tieto rakennetaan sulauttamalla erilaisia ajatuksia yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Tulevaisuudessa menestys tulee olemaan yhä enemmän riippuvainen uusien näkemysten löytämisestä, ei vain vanhojen ajatusten levittämisestä. Sekä perusopetuksen, että organisaatiokoulutuksen on mukauduttava tähän.

On ilo katsoa, kun se mukautuu.

Oppimisen uudet tilat otettiin käyttöön Minerva-oppimiskeskuksessa. Niitä käytetään Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa. Tilojen pedagoginen filosofia perustuu Kirsti Lonkan luomaan ELE (Engaging Learning Environments) –malliin.

Lisää projektista tästä.