Vaikuttava varallisuudenhoidon koulutus
Digitaaliset oppimisratkaisut
Lisää esimerkkejä

Asiakkaan haaste

Toteutimme vaikuttavan varallisuudenhoitoa käsittelevän koulutuksen yhdelle Suomen suurimmista finanssiryhmistä. Koulutuksen tarkoituksena oli valmentaa erityisesti pankkien hallinnossa työskenteleviä henkilöitä tärkeimmistä pankin varallisuudenhoidon – ja siihen liittyvien palveluiden – luonteenpiirteistä.

Projektin merkittävin haaste oli luoda vaikuttava ja opiskelijoita aktivoiva sekä sisällöltään sopivan laajuinen oppimisratkaisu. Monet aihealueeseen liittyvät seikat olivat sen luonteisia, että ne voitiin avata opiskelijalle joko pintapuoleisemmin – tai hyvinkin syvällisesti. Tämän vuoksi oikean lentokorkeuden määrittäminen ja opiskelijoita parhaiten aktivoivien menetelmien suunnittelu oli projektin onnistumisen kannalta välttämätöntä.

Tavoitteenamme oli luoda ratkaisu, jonka avulla kaikki kohderyhmään kuuluvat henkilöt oppivat vaaditut asiat varallisuudenhoidosta ja siihen liittyvistä palveluista sekä osaavat soveltaa oppimaansa omissa työtehtävissään – ja oikealla tasolla.

Ratkaisumme

Saavuttaaksemme projektille asetetut tavoitteet, suunnittelimme koulutuksen sisältöä tiiviisti yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä toteutetun sisältösuunnittelun lisäksi Contextin omat asiantuntijat kehittivät monipuolisen kokonaisuuden erilaisia opiskelijoita aktivoivia menetelmiä, joiden avulla koulutuksen läpikäynnistä tehtiin mielekästä ja mieleenpainuvaa.

 

Ratkaisun suunnittelussa panostettiin erityisesti mobiilitoteutuksen sujuvuuteen, jotta koulutuksen läpikäynti onnistuu mahdollisimman joustavasti. Tämän lisäksi erilaisten harjoitteiden sekä abstraktimpien kokonaisuuksien hahmottamiseen soveltuvien animaatioiden rooli nousivat merkittäväksi osaksi toteutusta.

Lopputuloksena onnistuimme tuottamaan asiakkaalle joustavan, kaikilla laitteilla helppokäyttöisen ja sisällöltään kattavan sekä mielekkään varallisuudenhoidon koulutuksen. Koulutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä sekä asiakkaan että Contextin toimistoilla.

 

Jos kaipaat apua verkkokoulutusten suunnittelussa ota meihin yhteyttä täällä.

Lisää esimerkkejä osaamisestamme

Vaikuttava verkkokurssi
Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy