Menetelmät
Julkaistu
January 26, 2018

CASE: Metsäopettajien Akatemia: Tulevaisuuden taidot – Sulautuva koulutus metsäalan opettajille

Context oli mukana toteuttamassa Metsäopettajien Akatemian: ”Tulevaisuuden taidot – Sulautuvakoulutus metsäalan opettajille”–kurssia. Kyseessä on Metsäteho Oy:lle ja Metsäkoulutus ry:lle toteutettu, metsäalan opettajille tarjottava etä- ja läsnäopetusta yhdistävä kurssi. Kurssin avulla opettajat pääsivät kehittämään omaa osaamistaan innostavan ja tehokkaan opettamisen, työssä tarvittavien työelämätaitojen tunnistamisen ja oivaltavan oppimisen pedagogiikan suhteen.
Kurssiin sisältyi kolme keväällä 2020 järjestettyä lähitapaamisjaksoa sekä verkkopohjaisia itseopiskelumoduuleita. Projektikokonaisuuden toimittamisesta vastasi ELE Finland Oy ja rahoituksesta Metsämiesten Säätiö. Context toimi ELEn verkko-oppimissisällön tuotannosta vastaavana yhteistyökumppanina.

Asiakkaan haaste

Metsäopettajien Akatemian kurssissa tavoitteena oli luoda toimiva yhdistelmä verkossa tapahtuvaa etäopetusta sekä fyysistä läsnäoloa vaativia lähitapaamisia. Toimivan kokonaisuuden edellytyksenä oli, että onnistumme luomaan vaikuttavaa vuorovaikutuskoulutusta hyödyntämällä laajasti eri verkkokoulutuksen menetelmiä.

 

Kurssin onnistumisen kannalta oli tärkeää, että projektia varten tuotettava verkko-oppimissisältö ei pelkästään tue läsnäopetusta – vaan tarjoaa ratkaisuja, joita pelkällä läsnäopetuksella ei ole mahdollista toteuttaa.

 

Lisäksi itsekurssin tuotantoon liittyvä prosessi tapahtui pitkälti verkon välityksellä, mikä puolestaan edellytti tehokasta ja joustavaa oppimiskehitystä – niin sisällön kuin myös teknisen toteutuksen osalta.

 

Ratkaisu

Panostimme kurssin tuotannossa erityisesti yhteistyöhön perustuvaan sisällöntuotantoon ja sellaisten verkko-oppimisen menetelmien kehittämiseen, jotka tuottavat aitoa lisäarvoa opiskelijan kannalta. Projektin lopputuloksena syntyi etä- ja läsnäopetusta yhdistävä kurssi, joka sisältää kolme lähitapaamisjaksoa sekä verkkopohjaisia itseopiskelumoduuleita.

 

Tuotimme Metsäopettajien Akatemian kurssia varten viisi erillistä moduulia ja keräsimme jokaisesta moduulista kattavan käyttäjäpalautteen. Näin jokaisen oppimismoduulin käyttäjäkokemuksia voitiin hyödyntää seuraavan moduulin tuotannossa. Kurssin toteutuksessa hyödynnettiin jouhevasti sekä asiakkaan omia sisältöjä että Contextin sisällöntuottajien tuottamaa materiaalia. ELE Finland Oy:n Heidi Lammassaari kommentoi projektin lopputulosta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella seuraavasti:

 

”Saimme lopputuloksesta todella hyvää palautetta. Opiskelijat pitivät kurssia innostavana, mukaansa tempaavana ja visuaalisesti miellyttävänä. Myös ns. Virtual Trainer –harjoitusten raportoitiin tukevan vahvasti kurssin oppimistavoitteita. Verkko-oppiminen toi aidosti lisäarvoa oppimisprosessille, tavalla joka ei olisi ollut mahdollista vain kasvokkain toteutetussa koulutuksessa.”

 

Koska kyseessä oli laaja oppimiskokonaisuus, ketterään yhteistyöhön ja palautteisiin perustuva tuotanto osoittautui erittäin toimivaksi tavaksi kehittää oppisisältöjä. Joustavien verkkotyökalujen avulla myös meidän ja asiakkaamme välinen tuotantoprosessi saatiin toimimaan jouhevasti. Lammassaari kommentoikin Contextinja ELEn työskentelyä seuraavasti:

 

”Olimme kokonaisuudessaan todella tyytyväisiä siihen, kuinka projekti onnistui. Olemme pedagogiikan ammattilaisia ja meillä on vahva näkemys aiheesta, mutta tekniseen toteutukseen tarvitsimme apujoukkoja. Context onnistui sovittamaan pedagogisen idean ja sisällöt verkkototeutukseen erittäin hyvin. Puhuimme alusta asti samaa kieltä ja prosessi toimi sujuvasti. Contextin tiimi onnistui laajentamaan sisältöä verkko-oppimisen menetelmillä uusiin ulottuvuuksiin.”

 

Me Contextilla olimme myös erittäin tyytyväisiä projektiin. Uskomme, että projekti toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka verkkokoulutuksen menetelmät voivat tuottaa aitoa lisäarvoa oppimiselle sekä itsessään että läsnäopetuksen kanssa.

Mikäli sinulla heräsi jokin verkko-oppimiseen liittyvä kysymys tai ajatus, ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää. Muihin ajatuksiimme aiheesta pääset tutustumaan täällä.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy