Teknologia
Julkaistu
26/1/2018

3 asiaa, jotka kannattaa huomioida oppimisalustan valinnassa.

3 asiaa, jotka kannattaa huomioida oppimisalustan valinnassa.

1. Todellinen tarve ja oikeat ominaisuudet

Oppimisalustaa valitessa kannattaa aivan ensimmäiseksi pohtia, mitä kaikkea alustalta todella vaaditaan. Tässä kohtaa on olennaista pyrkiä hahmottamaan ketkä kaikki alustaa tulevat käyttämään, mitä sisältöä alustalle tulee, millä tasolla esimerkiksi oppimissuorituksia pitää pystyä seuraamaan sekä täytyykö vaikkapa ulkopuolisten kumppaneiden päästä alustalla oleviin sisältöihin.

Oppimisalustat tarjoavat laajan kirjon erilaisia oppimista tehostavia ominaisuuksia. Osa markkinoilla tarjolla olevista alustoista keskittyy erityisesti oppimistulosten seurantaan ja follow-upeihin – osa puolestaan korostaa esimerkiksi mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja oppimiseen.

Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset syntyvät silloin, kun alusta pitää sisällään organisaation tarvitsemat ominaisuudet, muttei mitään ylimääräistä. Tarpeettomat ominaisuudet sekoittavat helposti käyttäjäkokemusta ja heikentävät alustan tehokkuutta niin oppimisen kuin organisaation toiminnankin kannalta. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää määritellä, mitkä oppimisalustalta vaadittavat ominaisuudet ovat aidosti tärkeitä ja keskittyä ainoastaan niihin.

“Parhaat tulokset syntyvät silloin, kun oppimisalusta sisältää organisaation tarvitsemat ominaisuudet, muttei mitään ylimääräistä.”

2. Luotettavuus ja toimintavarmuus

Toinen tärkeä tekijä oppimisalustan valinnassa on alustan luotettavuus ja toimintavarmuus. Olipa kyse melkeinpä mistä tahansa organisaatiosta, on olennaista, että käytössä oleva alusta toimii moitteettomasti – eikä kenenkään tarvitse pelätä alustalla olevan sisällön tai tiedon katoamista. Mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse,sitä merkittävämpiä oppimisalustan toimintavarmuuteen liittyvät riskit luonnollisesti ovat.

 

Tässäkin asiassa kannattaa muistaa vanha viisaus: ”Yksinkertainen on kaunista.”. Kun alustan tekemisessä on keskitytty ainoastaan tarvittavien ominaisuuksien kehittämiseen,on useimmiten myös helpompi varmistaa, että alusta on teknisesti mahdollisimman toimintavarma. Tällä tavoin voidaan välttää suuret katastrofit jo alusta pitäen.

 

3. Käyttäjäystävällisyys 

Oppimisalustan täytyy olla mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tämä ei välttämättä suoraan kuulosta kovinkaan suurelta oivallukselta, sillä vastaavilta järjestelmiltä odotetaan lähes poikkeuksetta korkeatasoista käyttäjäystävällisyyttä. Olennaista on kuitenkin se, mikä tekee oppimisalustasta helppokäyttöisen?

 

Käyttökokemusta pohtiessa tulee ennen kaikkea huomioida alustan käyttäjäryhmä kokonaisvaltaisesti. Niin opiskelijoiden, hr-henkilöstön kuin myös mahdollisten yhteistyökumppaniyritysten henkilöstön tulee kyetä käyttämään alustaa tehokkaasti ja luontevasti.

 

Mikäli esimerkiksi ulkopuolisen yrityksen edustaja käyttää alustaa suorittaakseen jonkin pakollisen koulutuksen, on sekä tehotonta että turhauttavaa joutua käyttämään aikaa tarpeettomiin välivaiheisiin. Esimerkiksi liiallinen määrä erilaisia tunnuksia tai sisäänkirjautumiseen liittyviä koukeroita nostaa nopeasti verenpainetta ja heikentää koko toiminnan tehokkuutta.

 

Tämän vuoksi alustan tulee olla selkeä ja siihen kannattaa sisällyttää ainoastaan kaikkein olennaisimmat ominaisuudet, jotta mahdollisimman laaja käyttäjäkunta kokee alustan helppokäyttöiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

 

Oppimisalustan valinta pähkinänkuoressa

Kun teet päätöstä oppimisalustasta käytä aikaa erityisesti seuraaviin:

  • Pohdi mitkä ominaisuudet ovat alustan kannalta tärkeimpiä ja valitse alusta, joka sisältää ainoastaan nämä ominaisuudet. Muuta ei tarvita.
  • Varmista, että alusta on tilanteessa kuin tilanteessa luotettava ja toimintavarma. Et halua joutua selvittämään teknisistä syistä johtuvia sotkuja siinä vaiheessa, kun alusta on ollut jo pidempään käytössä.
  • Ajattele alustan käyttäjäystävällisyyttä kaikkien käyttäjien näkökulmasta ja varmista, että sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja tehokasta.