Teknologia
Julkaistu
January 26, 2018

3 asiaa, jotka kannattaa huomioida oppimisalustan valinnassa.

3 asiaa, jotka kannattaa huomioida oppimisalustan valinnassa.

1. Todellinen tarve ja oikeat ominaisuudet

Oppimisalustaa valitessa kannattaa aivan ensimmäiseksi pohtia, mitä kaikkea alustalta todella vaaditaan. Tässä kohtaa on olennaista pyrkiä hahmottamaan ketkä kaikki alustaa tulevat käyttämään, mitä sisältöä alustalle tulee, millä tasolla esimerkiksi oppimissuorituksia pitää pystyä seuraamaan sekä täytyykö vaikkapa ulkopuolisten kumppaneiden päästä alustalla oleviin sisältöihin.

Oppimisalustat tarjoavat laajan kirjon erilaisia oppimista tehostavia ominaisuuksia. Osa markkinoilla tarjolla olevista alustoista keskittyy erityisesti oppimistulosten seurantaan ja follow-upeihin – osa puolestaan korostaa esimerkiksi mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja oppimiseen.

Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset syntyvät silloin, kun alusta pitää sisällään organisaation tarvitsemat ominaisuudet, muttei mitään ylimääräistä. Tarpeettomat ominaisuudet sekoittavat helposti käyttäjäkokemusta ja heikentävät alustan hyödynnettävyyttä niin oppimisen kuin organisaation toiminnankin kannalta. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää määritellä, mitkä oppimisalustalta vaadittavat ominaisuudet ovat aidosti tärkeitä ja keskittyä niihin.

“Parhaat tulokset syntyvät silloin, kun oppimisalusta sisältää organisaation tarvitsemat ominaisuudet, muttei mitään ylimääräistä.”

2. Luotettavuus ja toimintavarmuus

Toinen tärkeä tekijä oppimisalustan valinnassa on alustan luotettavuus ja toimintavarmuus. Olipa kyse melkeinpä mistä tahansa organisaatiosta, on olennaista, että käytössä oleva alusta toimii moitteettomasti – eikä kenenkään tarvitse pelätä alustalla olevan sisällön tai tiedon katoamista.

Sanotaan, että verkkokoulutuksessa oppimiskokonaisuuden käyttäjät ovat ainoastaan yhden painalluksen päästä putoamisesta. Toisin sanoen, mikäli käyttökokemus keskeytyy syystä tai toisesta, opiskelijat ovat erityisen alttiita jättämään koulutuksen sikseen. Tämän vuoksi oppimisalustan tekninen toimintavarmuus onkin avaintekijä onnistuneessa verkkokoulutuksessa ja henkilöstön kehittämisessä.

Esimerkiksi uutta verkkokurssia julkaistaessa, yhdelläkään organisaatiolla ei ole varaa menettää julkaisuun liittyvää momentumia järjestelmän teknisten tai käytettävyyteen liittyvien heikkouksien vuoksi. Sen sijaan organisaation tulee voida luottaa alustan toimintavarmuuteen. Onnistunut henkilöstönkehittäminen edellyttää, että käytettävissä olevat oppimateriaalit ovat sekä ajan tasalla että varmasti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla.

 

Oppimisalustan toimivuuden suhteen kannattaakin muistaa vanha viisaus: ”Yksinkertainen on kaunista.”. Kun alustan tekemisessä on keskitytty ainoastaan tarvittavien ominaisuuksien kehittämiseen, on useimmiten myös helpompi varmistaa, että alusta on teknisesti mahdollisimman toimintavarma. Tällä tavoin voidaan välttää suuret katastrofit jo alusta pitäen.

3. Käyttäjäystävällisyys 

Oppimisalustan täytyy olla mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Tämä ei välttämättä suoraan kuulosta kovinkaan suurelta oivallukselta, sillä vastaavilta järjestelmiltä odotetaan lähes poikkeuksetta korkeatasoista käyttäjäystävällisyyttä. Olennaista on kuitenkin se, mikä tekee oppimisalustasta helppokäyttöisen?

 

Käyttökokemusta pohtiessa tulee ennen kaikkea huomioida alustan käyttäjäryhmä kokonaisvaltaisesti. Niin opiskelijoiden, hr-henkilöstön kuin myös mahdollisten yhteistyökumppaniyritysten henkilöstön tulee kyetä käyttämään alustaa tehokkaasti ja luontevasti.

 

Mikäli esimerkiksi ulkopuolisen yrityksen edustaja käyttää alustaa suorittaakseen jonkin pakollisen koulutuksen, on sekä tehotonta että turhauttavaa joutua käyttämään aikaa tarpeettomiin välivaiheisiin. Esimerkiksi liiallinen määrä erilaisia tunnuksia tai sisäänkirjautumiseen liittyviä häslinkejä nostaa nopeasti verenpainetta ja heikentää koko toiminnan tehokkuutta. Sama pätee alustan hallinnoista vastaaviin henkilöihin, joiden tulee pystyä mm. päivittämään sisältöä sekä seuraamaan oppimateriaalien käyttöä vaivattomasti ja varmuudella.

 

Jotta mahdollisimman laaja käyttäjäkunta kokee alustan helppokäyttöiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, sen täytyy olla selkeä ja sisältää ainoastaan kaikkein olennaisimmat ominaisuudet. Alustan käyttöliittymässä voidaankin soveltaa samoja periaatteita kuin kaikessa pedagogisen käytettävyyden suunnittelussa – jokaisella elementillä tulee olla aito ja perusteltu tarkoitus.

 

Oppimisalustan valinta pähkinänkuoressa

Kun teet päätöstä oppimisalustasta käytä aikaa erityisesti seuraaviin:

  • Pohdi mitkä ominaisuudet ovat alustan kannalta tärkeimpiä ja valitse alusta, joka sisältää ainoastaan nämä ominaisuudet. Muuta ei tarvita.
  • Varmista, että alusta on tilanteessa kuin tilanteessa luotettava ja toimintavarma. Et halua joutua selvittämään teknisistä syistä johtuvia sotkuja siinä vaiheessa, kun alusta on ollut jo pidempään käytössä.
  • Ajattele alustan käyttäjäystävällisyyttä kaikkien käyttäjien näkökulmasta ja varmista, että sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja tehokasta.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy