Learning design
Julkaistu
January 26, 2018

Data on arvokkaampaa kuin koskaan – siksi siitä täytyy tehdä myös ymmärrettävää.

Datan roolin ymmärtäminen on osa yhä useamman perusammattitaitoa

Datan rooli yritysten liiketoimintaa ohjaavana tekijänä on suurempi kuin koskaan. Samalla datasta on muodostunut arvokasta pääomaa yhä useammalle yritykselle ja sen hyödyntämisen merkitys korostuu jatkuvasti. Tästä syystä myös dataa koskevan ymmärryksen kehittäminen ja siihen liittyvä koulutus ovat entistä tärkeämpiä.

 

Eräs asiakkaamme otti meihin hiljattain yhteyttä dataa ja sen käyttöä koskevan koulutuskokonaisuuden tiimoilta. Heidän tavoitteenaan oli luoda sarja digitaalisia koulutuksia, jotka tekevät ymmärrettäväksi sen, kuinka dataa hyödynnetään liiketoiminnassa sekä minkälaisia asioita tähän ekosysteemiin kuuluu.

 

Projektin haasteena oli erityisesti perustaltaan laajojen ja monimutkaisten toimintamallien tekeminen selkeiksi ja ymmärrettäviksi. Asiakkaan asiantuntijat kaipasivat apua verkkopedagogisesti toimivien menetelmien ja toimintamallien löytämisessä sekä koulutusten suunnittelussa, minkä vuoksi he päätyivät ottamaan meihin yhteyttä.

 

Uskomme, että tämänkaltaiset tilanteet ovat yhä tyypillisempiä ja että niihin vastaaminen on monille yrityksille sekä haastavaa että liiketoimintakriittistä. Jos datan uutta – ja jatkuvasti korostuvaa – merkitystä yrityksen liiketoiminalle ei ymmärretä oman henkilöstön parissa, on itsestään selvää, ettei toiminta ole niin menestyksekästä kuin se voisi olla.

Ymmärryksen lisääminen onnistuu parhaiten sopivan kokoisissa paloissa

Auttaaksemme asiakasta, toteutimme heille viisiosaisen verkkokoulutuskokonaisuuden datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kokonaisuus tekee ymmärrettäväksi sekä sen miksi datan rooli on noussut niin merkittäväksi osaksi useimpien suurten yritysten liiketoimintaa, kuinka datan hyödyntäminen käytännössä tapahtuu ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja sen avulla voidaan luoda nyt ja tulevaisuudessa.

 

Tämänkaltaisen koulutuskokonaisuuden suunnittelussa on erityisen olennaista kyetä tekemään teknisesti monimutkaisista seikoista helposti käsiteltäviä paloja. Suunnittelu lähtee luonnollisesti liikkeelle asiantuntijoiden ja käsikirjoittajien saumattomasta yhteistyöstä. On tärkeää luoda koulutukselle tarkoituksenmukainen rakenne, verkkopedagogisesti toimiva käsikirjoitus sekä hyödyntää oikeita menetelmiä sisällön esittämisessä.

Tämä onnistuu luomalla ymmärrettävää ja monipuolista sisältöä, joka tekee myös abstraktimmista asioista selkeitä. Menetelmällisesti esim. verkkopedagogisesti toimivat animaatiot ja interaktiiviset tehtävät ovat hyviä keinoja vaikeaselkoisen sisällön kouluttamiseen.

Edellä mainitulle asiakkaallemme toteutettu projekti tarjosi meille Contextilaisille mielenkiintoisen perspektiivin datan maailmaan sekä alan viimeisimpiin trendeihin. Projektin lopputulokseen oltiinkin erittäin tyytyväisiä sekä meidän että asiakkaamme toimistoilla – jopa siinä määrin, että asiakas päätti jatkaa yhteistyötä tilaamalla lisää kursseja keväälle.

Uskomme, että vastaisuudessa tämänkaltaisin haasteisiin vastaaminen on yhä tärkeämpää ja koskettaa entistä useampaa organisaatiota. Tämän vuoksi olikin mahtavaa päästä toteuttamaan projekti alan huippuosaajien kanssa ja vieläpä saada mahdollisuus yhteistyökumppanuuteen, joka jatkuu myös tulevaisuudessa.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy