Julkaistu

Oppimismuotoilulla kohti oppimisen uutta normaalia

Elämässä usein isot muutokset, joista paljon puhutaan ja joita paljon halutaan, vaativat kuitenkin lopulta jonkinlaisen pakon tapahtuakseen. Pandemia asetti monenlaisia pakkoja ja oppimisessa sen vaikutus oli massiivinen. Nyt kun maailma on taas vähitellen avautunut meille, puhaltavat oppimisessa muutoksen myrskytuulet. Kun etäopetusjärjestelyistä on päästy eroon ja opit haettu kantapään kautta, on monissa oppivissa organisaatioissa ryhdytty miettimään mitä oppimisen uusi normaali voisi olla. Samalla pohditaan miten vastaavanlaisiin poikkeustilanteisiin varaudutaan jatkossa. Aika jota elämme tuntuu todella mielenkiintoiselta ja jännittävältä. Meillä on parhaillaan käynnissä useita kansainvälisiä hankkeita, joissa rakennetaan strategioita ja käytännön kehityspolkuja oppimisen digitaalisen transformaation tukemiseksi.


Learning Design eli oppimismuotoilu tarjoaa hyvin käytännöllisen pedagisen ajattelutavan ja menetelmät, joilla oppimisprosessit, -resurssit, -sisällöt ja oppimisen puitteet voidaan muokata mahdollisimman hyvin oppimista tukevaan muotoon. Oppimismuotoilu nähdään perinteisesti tapana tuottaa oppisisältöjä, mutta se voidaan nähdä paljon laajemmassa merkityksessä ja sen arvo koko oppimisen ekosysteemille on merkittävä.

Syyskuussa New Yorkissa järjestetyn UNESCO Transformation Education Summitin yksi keskeisimmistä tuotoksista oli  julkilausuma, jossa määriteltiin kolme avaintekijää, joilla digitaalisen oppimisen potentiaali voidaan lunastaa. Ne ovat Content (sisällöt), Capacity (kyvykkyydet) ja Connectivity (“konnektiivisuus”). Tämä kolmijako tarjoaa hyvän viitekehyksen soveltaa oppimismuotoilua käytäntöön.

Sisältöjen osalta oppimismuotoilun on tähdättävä esim. selkeyteen, kontekstuaalisuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja elämyksellisyyteen. Kyvykkyyksien näkökulmasta on keskeistä kasvattaa opettajien ja kouluttajien ymmärrystä oppimismuotoilusta, kehittää heidän digitaalisia taitojaan, tarjota tarvittavat välineet ja resurssit sekä tukea kyvykkyyksien kehittymistä erilaisten kokeilujen kautta. “Konnektiviisuudelle” on vaikea löytää suomalaista yhteensopivaa käsitettä, mutta määritettäköön se sellaisiksi oppimisen interventioiksi ja tapahtumiksi, joissa tapahtuu oppijoiden ja opettajien/kouluttajien välitöntä vuorovaikutusta (virtuaalisesti ja kasvokkain). Oppimismuotoilun keinoin näitä kohtaamisia ja niihin liittyviä prosesseja voidaan mukauttaa ja helpottaa sekä tukea. Huomio keskittyy mm. teknisen toimivuuden ja saavutettavuuden varmistamiseen, tavoiteasetantaan sekä käyttäjien opastukseen ja tukemiseen vuorovaikutusprosessin aikana.


Oppimismuotoilu on yksi keskeisistä keinoista, joilla voimme rakentaa oppimisen uutta normaalia, missä digitaalisuuden potentiaali hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Tällä viikolla Amsterdamissa järjestetään Euroopan suurin oppimisteknologia-alan konferenssi ja messutapahtuma EDUtech_EUROPE. Jatkan näistä ajatuksista konferenssiesityksessäni keskiviikkona 5. lokakuuta teemalla “Learning Design is The New Black of Education”. Tilaisuuden alkulämmittelynä julkaisimme videon joka avaa oppimismuotoilun ideologiaa ja mahdollisuuksia.

Alla linkki kyseiseen videoon


Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy