Julkaistu

Verkkokoulutussisällön työkalut: Vertailussa FLOWSPARKS ja Articulate

Oletteko organisaatiossanne päättäneet tuottaa verkkokoulutussisältöä itse ja hankkia työkalut tätä varten? Olette ehkä löytäneetkin jo muutamia vaihtoehtoja ja pohditte miten ne eroavat toisistaan? Me Contextissa olemme todenneet, että kaksi hyvää vaihtoehtoa sisällöntuotantoon ovat, markkinoiden johtaviin työkaluihin kuuluva, Articulate sekä hieman uudempi tulokas Flowsparks (läpinäkyvyyden vuoksi mainittakoon, että toimimme Flowsparksin jälleenmyyjänä).

Käytämme molempia työkaluja aktiivisesti Contextin asiakasprojekteissa ja uskomme, että niille on hieman tarpeesta riippuen selkeä paikkansa elearning-sisällön tuotannossa. Tässä artikkelissa esittelemme työkalujen keskeisiä eroja sekä pohdimme, mihin tarpeisiin työkalut vastaavat parhaiten.

Helppokäyttöisyys tuottajalle

Articulaten ja Flowsparksin työkalut ovat molemmat erittäin helppokäyttöisiä ja mahdollistavat perustason laadukkaan verkkokoulutussisällöntuotannon melkeinpä kenelle tahansa. Muutamia eroavaisuuksia työkaluissa kuitenkin on. Articulaten Rise -työkalu tarjoaa suoraviivaisen ja helpon käyttöliittymän, johon pääsee sisälle hyvinkin nopeasti. Työkalussa on rajallinen määrä esimääriteltyjä sisällöntuotantopohjia.

Flowsparks tarjoaa laajemman määrän erilaisia ominaisuuksia ja räätälöitävyyttä, joten työkalu mukautuu kasvaviin tarpeisiin hieman paremmin. Kokonaisuuden hallintaa helpottaa ja työskentelyä ohjaa työkalun sisältämä kattava määrä erilaisia valmiita, pedagogisesti suunniteltuja, oppimismalleja.

Kiteytetysti:

Molemmat vaihtoehdot ovat tuottajan kannalta helppokäyttöisiä ja pienen harjoittelun myötä niiden perustason käytön oppii hyvin ilman aiempaa teknistä osaamista verkkokoulutussisällöntuotannosta.

Menetelmät ja mahdollisuudet

Sekä Articulate että Flowsparks tarjoavat erilaisia menetelmiä, joilla sisällöstä voi tehdä vaikuttavampaa ja monipuolisempaa. Articulate tarjoaa suoraviivaisesti kaksi perusvaihtoehtoa, joiden pohjalle sisältöä voi rakentaa: Rise ja Storyline. Molemmat näistä sisältävät erilaisia mediallisia elementtejä, harjoitteita ja interaktioita. Lisäksi yhdistelemällä Storyline-elementtejä Rise-toteutuksiin, on mahdollista tehdä räätälöitävämpiä ratkaisuja. Tämä toki vaatii tuottajalta enemmän perehtyneisyyttä työkalun käyttöön.

Flowsparks tarjoaa puolestaan kattavan määrän valmiita pedagogisesti suunniteltuja oppimismalleja ja näiden myötä Articulateen verrattuna selkeästi enemmän räätälöintimahdollisuuksia. Oppimismallien ja räätälöintimahdollisuuksien ansiosta on mahdollista tuottaa huomattavasti laajemmin eri tason oppimistarpeisiin vastaavia ratkaisuja.

Kiteytetysti:

Jos haluat varmistaa, että työkalu taipuu mahdollisimman moniin oppisisällöllisiin tarpeisiin tai haluat hyödyntää valmiita pedagogisesti suunnitteltuja malleja, tarjoaa Flowsparks paremmat mahdollisuudet. Jos taas haluaa tuottaa selkeää ja suoraviivaista sisältöä ilman, että on tarve yhtä suurelle muokattavuudelle tai vaativammalle hallinnalle, ajaa Articulate asiansa hyvin.

Käytettävyys eri laitteilla

Sekä Articulaten että Flowsparksin työkaluilla saa tuotettua responsiivista ja kaikilla laitteilla toimivaa sisältöä. Articulate Risella voi luoda selkeitä ja esimerkiksi älypuhelimissa hyvin toimivia toteutuksia. Articulate Storyline taipuu myös mobiililaitteilla opiskeltavaksi, mutta vaatii käytettävyyden varmistamiseksi hieman enemmän taiteilua, ja toteutus ei ole kaikissa olosuhteissa täysin sulava esimerkiksi puhelimella opiskeltaessa. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi fonttikoolla sekä muilla sisällöllisten elementtien määrittelyillä.

Flowsparksilla tuotettu sisältö on kaikilta osin täysin responsiivista ja elementit istuvat sulavasti erilaisten laitteiden näytöille.

Kiteytetysti:

Flowsparksilla ja Articulate Risella saa tuotettua täysin responsiivista sisältöä. Articulate Storylinella tuotetun sisällön käyttö esim. mobiililaitteilla edellyttää tuottajalta syvempää ymmärrystä sisällön määrittelystä ja saattaa rajata joitain mahdollisuuksia.

Kieliversiot, päivitykset ja sisällön hallinta

Sisällöntuotantoon valittavan työkalun tärkeimpiä ominaisuuksia ovat luonnollisestikin itse sisältöön sekä sen vaikuttavuuteen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet. Näiden lisäksi on olennaista huomioida tuotetun sisällön hallintaan ja päivittämiseen liittyvät asiat – etenkin, jos sisältöä tuotetaan paljon. Tämän suhteen Articulate ja Flowsparks eroavat toisistaan merkittävästi. Articulaten työkaluilla kertaluontoiset muutokset/päivitykset tehdään ja julkaistaan lähtökohtaisesti jokainen uudeksi SCORM (tai esim. TinCan)-paketiksi, joka asennetaan haluttuun oppimisalustaan. Yksittäisen kurssin kohdalla päivittäminen on kohtuullisen sujuvaa ja prosessi muutosten tekemisestä paketin julkaisuun sekä sen asentamiseen oppimisalustalle on suhteellisen helppoa.

Flowsparks hyödyntää työkalussaan remote-SCORM-standardia, mikä mahdollistaa muutosten/päivitysten tekemisen keskitetysti, sujuvasti ja reaaliaikaisesti kaikkialle, missä sisältö on käytössä. Tämä helpottaa erityisesti kieliversioiden hallintaa. Tuottajan ei tarvitse muutosten yhteydessä julkaista jokaisesta kurssista tai kurssin (kieli)versiosta uutta SCORM-pakettia ja asentaa niitä erikseen oppimisalustalle, vaan kaikki kieliversiot sisältyvät samaan pakettiin.Tämä tehostaa päivityksiä huomattavasti erityisesti silloin, kun organisaatiossa on käytössä useita verkkokursseja eri kielillä tai niitä on julkaistu useassa eri paikassa tai eri versioina.

Kursseihin voi myös sujuvasti luoda yhteisiä sisältöelementtejä, jotka päivittyvät kaikkiin kursseihin, joissa kyseinen elementti on mukana. Näin selvitään vain yhdellä helpolla päivityksellä useamman päivitystapahtuman sijaan – sekä vältetään virheiden riskit päivityksissä. Lisäksi Flowsparksilla tehdyissä kursseissa kieliversioiden tuotantoa tehostaa merkittävästi myös mahdollisuus automatisoida itse käännöstyötä palvelun sisällä.

Kiteytetysti:

Sisällön hallinnan ja päivitysten kannalta Articulate ajaa asiansa hyvin, etenkin jos kursseja – tai niistä tehtyjä kieliversioita – ei ole kohtuuttoman paljon ja päivitystarpeet ovat maltillisempia. Flowsparks puolestaan tehostaa toimintaa merkittävästi, jos kursseja, kieliversioita tai kurssien tekijöitä on enemmän ja kursseja päivitetään aktiivisemmin.

Kustannukset

Kuten aiemmissa kappaleissa on tullut ilmi, Articulate soveltuu mielestämme parhaiten erityisesti pienempien organisaatioiden käyttöön. Edullisimmillaan käyttäjäkohtainen lisenssi maksaa 999,00 dollaria vuodessa. Flowsparksin hinnoittelumalli on erilainen, sillä peruslisenssi sisältää jo 5 käyttäjää. Tämän vuoksi suosittelemmekin Flowsparksia lähtökohtaisesti suurempien organisaatioiden käyttöön tai organisaatioille, jotka tuottavat määrällisesti paljon kursseja.

Yhteensopivuus LMS-järjestelmien kanssa

Sekä Articulatella että Flowsparksilla tuotettu sisältö toimii lähtökohtaisesti kaikissa yleisimmissä LMS-alustoissa. Articulate tukee SCORM 1.2., SCORM 2004, xAPI/Tin Can -formaatteja sekä AICC:tä. Flowsparksilla tuotettua sisältöä voidaan jakaa LTI-rajapinnan avulla. Oppimisalustalle siirtyy molemmissa tapauksissa SCORM-standardin mukaiset suoritustiedot. FLOWSPARKSIN LMS-ratkaisua hyödyntämällä oppimisdataa voidaan hyödyntää erittäin monipuolisesti ja hyvin yksityiskohtaisella tasolla.

Kiteytetysti:

Jos organisaatiossanne on käytössä jokin suurempi LMS-alusta, molemmat työkalut lähtökohtaisesti toimivat sen kanssa hyvin yhteen. Merkittävin ero on päivitysten ja versioiden tekeminen, mihin Flowsparks tarjoaa huomattavasti kehittyneemmät ja tehokkaammat ratkaisut.

Yhteenveto

Työkaluina sekä Articulate että Flowsparks ovat laadukkaita ja käyttäjäystävällisiä ja mahdollistavat vaikuttavan verkko-oppimissisällön tuottamisen itse. Työkalua valittaessa suosittelemmekin ensisijaisesti pohtimaan, millaiseen käyttöön työkalu tulee. Articulate saattaa olla luontevampi vaihtoehto pienemmille organisaatioille, ja silloin kun halutaan tuottaa hillittyjä määriä verkkokursseja mahdollisimman suoraviivaisesti.

Flowsparks puolestaan erottuu edukseen suuremmille organisaatioille ja useamman kuin yhden hengen tiimeille, kun tuotetaan määrällisesti enemmän kursseja ja/tai niiden versioita. Lisäksi Flowsparks tarjoaa monipuolisemman kirjon erilaisia pedagogisista lähtökohdista suunniteltuja ratkaisuja.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy