Learning design
Julkaistu
January 26, 2018

Massiivisen verkossa oppimisen menestysresepti

Käsite Massive Open Online Course (MOOC) syntyi noin kymmenen vuotta sitten, kun johtavat yliopistot keksivät ryhtyä tarjoamaan luentojaan verkossa vapaasti. Uusi oppimisen konsepti, jossa maineikkaan yliopiston luennoitsijat olivat yhtäkkiä jokaisen aiheesta kiinnostuneen saatavilla, löi läpi nopeasti ja suosituimmille MOOC-kursseille ilmoittautui jopa kymmeniä tuhansia oppijoita ympäri maailmaa. Alkuperäisessä MOOC-ideologiassa oli keskeistä tarjota ihmisille olinpaikasta riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet suorittaa kursseja. MOOC kasvoi nopeasti ilmiöksi, jonka kiihdyttämänä MOOC-alustapalvelut kehittivät liiketoimintaansa ja alasta kasvoi miljardibisnes.

“MOOC-ideologiassa on keskeistä tarjota kaikille tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet.”


Perinteinen MOOC-ratkaisu ja sen varjopuolet

Tänä päivänä perinteinen yliopistomaailmaan kehitetty MOOC-konsepti on kuitenkin vain harvojen yliopistojen etuoikeus ja MOOC-markkinaa hallitsee muutama suuri palveluntarjoaja. Alan suurin toimija, vuonna 2012 perustettu Coursera, toimii yhteistyössä noin 260 kursseja tarjoavan oppilaitoksen ja yrityksen kanssa ja sen tarjoomassa on yli 8500 kurssia. Palvelun peruskonsepti on yksinkertaisuudessaan hyvin konservatiivinen - alustalle tuotetaan videoita, joiden välillä opiskelijat tekevät videoihin liittyviä, yleensä automaatisesti pisteytettyjä tehtäviä sekä voivat osallistua kurssin teemoja käsitteleviin keskusteluihin. Malli on käytännössä lähiopetuksen verkkoon viety muunnelma, joka hyödyntää niukasti digitaalisen oppimisen potentiaalia.


Useat MOOC-kurssit ovat täysin avoimia kenelle tahansa ja niitä voi opiskella ilmaiseksi ns. audit-versioina. Saadakseen todistuksen, oppijan on maksettava siitä. Malli on monella tapaa ongelmallinen, sillä se on johtanut tilanteeseen, että keskimäärin vain muutama prosentti kursseille osallistujista lopulta suorittaa kurssin. Maksullisilla kursseilla suoritusprosentit ovat korkeampia, mutta tällöinkin keskimäärin harvempi kuin joka toinen opiskelija suorittaa kurssin loppuun. Pitkälle automatisoidut mallit, joilla kursseilla testataan oppimista, ovat johtaneet useisiin plagiointisyytöksiin. MOOC-alustoilla tehtyjen koulutusten pedagoginen konsepti on ennalta määritelty ja sen soveltuvuus erilaisiin oppimistarpeisiin vaihtelee. Valtaosa tarjonnassa olevista MOOC-kursseista keskittyykin joko liiketoiminnan teemoihin tai teknisiin aineisiin kuten ohjelmointiin. Ratkaisujen suurin ongelma onkin jäykkä pedagoginen lähestymistapa. Se on voimakkaassa ristiriidassa yleisen käsityksemme kanssa siitä miten vaikuttava oppiminen tapahtuu verkossa.


“Vallitseva ymmärryksemme siitä miten vaikuttava oppiminen tapahtuu verkossa on voimakkaassa ristiriidassa perinteisten MOOC-alustojen tarjoamien lähestymistapojen kanssa.”

Suomalaiset korkeakoulut massiivisen verkossa oppimisen suunnannäyttäjinä


Suomella on vahva maine oppimisen suunnannäyttäjänä, ja yhtenä osoituksena tästä on tapa, jolla oppilaitokset ovat lähteneet ratkaisemaan massiivisen verkossa oppimisen problematiikkaa. Kaiken lähtökohtana on oppimiselle tuotettava lisäarvo, jonka keskiössä on oppiva ihminen. Suomalaisen MOOC-oppimisen yhtenä menestystarinana tunnetaan Helsingin yliopistosta ponnistanut Elements of AI -kurssi. Sen kehityksessä ei tyydytty tyypillisiin ratkaisuihin, vaan luotiin oppisisällön haasteiden lähtökohdista toimiva oppimisympäristö, joka tukee oppimistavoitteiden saavuttamista hyvin.


“Kaiken lähtökohtana on oppimiselle tuotettava lisäarvo, jonka keskiössä on oppiva ihminen.”


Viime aikoina olemme olleet todistamassa uudenlaisen massiivisen verkossa oppimisen mallin syntyä. Yhteistyömme useiden suomalaisten korkeakoulujen sekä muutamien johtavien kansainvälisten yliopistojen kanssa on poikinut uudenlaisen massiivisen verkossa oppimisen konseptin, jonka sisäänrakennettuina ominaisuuksina ovat kuhunkin oppimistavoitteeseen parhaiten soveltuvien digitaalisten menetelmien soveltaminen, oppimisen ja sen hallinnoinnin tehokkuus sekä joustavuus ja ennen kaikkea - oppivalle yksilölle digitalisaation mahdollistaman lisäarvon tarjoaminen monipuolisesti.

Uuden sukupolven MOOC-toteutuksissa kurssituotannon tavoitteena on luoda menetelmällisesti kehittynyt, joustava ja teknologiariippumaton massiivisen oppimisen kurssi, jonka keskiössä on oppija ja oppimistavoitteet. Tämä onnistuu nostamalla verkkopedagoginen suunnittelu keskeisempään rooliin kurssin toteutuksessa ja tuomalla edistyneempiä menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja mukaan kurssituotantoon.

Kysy lisää verkkokoulutuksen suunnittelusta täältä.

Lue lisää MOOC-toteutuksistamme täältä.

Yli 1 000 000 koulutettua henkilöä vuodesta 2006.

© 2021 Context Learning Finland Oy